Juridische informatie

Welkom op bickids.com !

We hopen dat u onze website nuttig, informatief en leuk vindt. Bezoek ons regelmatig en vertel uw vrienden over ons.
Het enige dat we hiervoor terug vragen is dat u de onderstaande algemene voorwaarden (AV) naleeft. Lees deze zorgvuldig door, want door gebruik te maken van onze website gaat u automatisch akkoord met onze AV.

Hartelijk dank voor uw bezoek!

 

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

Toegang tot en het gebruik van bickids.com zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden die hier worden uiteengezet en alle van toepassing zijnde wetten. BIC Group (’BIC’) mag deze algemene voorwaarden nu en dan herzien en deze post bijwerken.

De gehele inhoud (afbeeldingen, tekst, handelsmerken, logo’s, ontwerpen, productnamen) van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verspreid, gedownload, gewijzigd, bewerkt, hergebruikt, herpost, nagemaakt, overgedragen, uitgevoerd, getoond of anders worden gebruikt, behalve als hier anders wordt vermeld, met enig mechanisch of elektronisch middel zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BIC.

BIC zal al het redelijke doen om de informatie op deze website zo juist en recent mogelijk te houden, maar BIC geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid. Alle gebruikers gaan ermee akkoord dat toegang en gebruik van deze website en de inhoud op eigen risico is. Noch BIC, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, voortvloeiende, indirecte schades of hoge schadevergoedingen die voortkomen uit uw toegang of gebruik van deze website of uw onvermogen deze website te gebruiken, of enige fouten of weglatingen in deze inhoud.

BIC geeft geen garanties of verklaringen wat betreft enige niet-BIC-websites die u bezoekt. BIC zet zich in om alleen met websites te ‘linken’ die dezelfde hoge eisen stellen. BIC heeft echter geen zeggenschap over links die derde partijen maken met BIC-websites. Als u een niet-BIC-website bezoekt, dient u zich te realiseren dat deze onafhankelijk is van BIC. BIC kan geen toezicht houden op de inhoud van alle websites of deze herzien, en accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomende uit de inhoud van dergelijke off-site pagina’s. Bovendien stemt BIC niet in met en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een website van een derde partij, die een link heeft op bickids.com. We hebben geen zeggenschap over de privacypraktijken van websites met een link op deze website. Het is beter als u BIC’s privacyverklaring bekijkt en ook die van enige website die aan deze website is gelinkt. Elke gebruiker moet zelf weten welke voorzorgsmaatregelen hij of zij neemt om ervoor te zorgen dat het internetgebruik geen offensieve materialen voortbrengt. Als u een link naar om het even welke off-site pagina volgt, is dat op eigen risico.

Door bickids.com te bezoeken gaat elke gebruiker er ook mee akkoord geen materialen te plaatsen of over te brengen die offensief, schadelijk, illegaal, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, grof, haatdragend, opruiend, discriminerend, pornografisch of blasfemisch zijn, noch enig materiaal dat crimineel gedrag aanmoedigt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of dat op enige andere wijze de wet schendt. BIC behoudt zich het recht voor die actie te ondernemen die BIC gepast vindt in gevallen waarin BIC-websites gebruikt worden om dergelijke materialen te verspreiden.

Wij informeren u dat alle handelsmerken, logo’s, ontwerpen, productnamen, of deze nu gedrukt of in handelsmerksymbolen voorkomen, handelsmerken zijn van BIC, diens filialen, dochterondernemingen en betrokken bedrijven of licentiehouders of joint venturepartners. Verspreiden, downloaden, bewerken, wijzigen, hergebruiken, namaken, herposten, overdragen, uitvoeren, tonen of ander gebruik van deze handelsmerken of enig ander materiaal, behalve als hier anders wordt toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in schending zijn van het auteursrecht, handelsmerkenrecht, laster of smaad, privacy- en publiciteitsrecht, en communicatiereglementen en statuten. Verder informeren wij u dat BIC zijn intellectueel eigendomsrechten actief en fanatiek afdwingt en dat voor de volle omvang van het recht.
 

Newsletter: