Waarom schrijven belangrijk is

Schrijven is belangrijk bij het ontwikkelen van een aantal menselijke vaardigheden, waaronder oplettendheid, concentratie, geheugen, organisatie en methodologie. Schrijven is een voorloper op leren. Zonder de essentiële psychomotorische ontwikkeling die samengaat met schrijven, zullen kinderen minder goed de onderwerpen en de materialen van de lessen kunnen onthouden.

Schrijven helpt bij het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden

Tijdens de kinderjaren worden er miljarden synaptische verbindingen gevormd in de hersenen. En schrijven - net als spelen of hanteren van objecten - stimuleert de cerebrale activiteit en de ontwikkeling van deze verbindingen.

Goed leren schrijven, is ook een belangrijke fase bij de psychomotorische ontwikkeling van kinderen

Schrijven helpt bij het coördineren van spierbewegingen en bevordert de behendigheid - met name de fijne motoriek – en de coördinatie van armen, handen of vingers om kleine of moeilijke bewegingen uit te voeren. Sommige experts koppelden ook schrijfvaardigheden aan het vermogen om een doos te openen of schoenveters te strikken.

Als het schrijven onder de knie is en een automatisme wordt, kunnen kinderen zich concentreren op hun werk, zonder dat ze zich zorgen moeten maken over de vorm van de letters.

 

Hulp bij herkennen en onthouden

Tests op school en onder volwassenen tonen dat de woorden die ze geleerd hebben tijdens het schrijven met de hand beter gespeld worden dan wanneer ze op de computer worden geleerd. Cursief schrijven helpt de studenten om de tekens beter te onthouden en te visualiseren. Schrijven vergroot de aandacht die wordt geschonken aan informatie. Daardoor kunnen onze hersenen de ontvangen gegevens beter beoordelen en organiseren, waardoor ideeën en concepten beter vastgelegd worden in het geheugen. Wat betekent dat we ze beter onthouden.


 

Schrijven en lezen: twee onafhankelijke vaardigheden

Beide vaardigheden zijn met elkaar verbonden, omdat ze de uitkomst zijn van het mentale proces van het coderen en decoderen van informatie in de hersenen. Het niet goed leren schrijven, kan van invloed zijn op het vermogen om te lezen van een kind. Daarbij ontstaan moeilijkheden om de tekst als geheel, de context van de woorden en zinnen, evenals de spelling van de woorden in de tekst te begrijpen. Ook kunnen problemen met schrijven of het ontbreken van een automatische controle het kind doen achterblijven. En dat kan van invloed zijn op het vermogen om notities te maken, wat ook kan leiden tot concentratieproblemen.

 

Slechte gewoonten zijn moeilijk af te leren, daarom is het belangrijk om vanaf het prille begin goed te leren schrijven. Goed schrijfgerei kan een goede motivatiebron zijn om uw kind het schrijven leuk te laten vinden. Het kind aanmoedigen in het schrijven, kan de juiste schrijfvaardigheden stimuleren. Bijvoorbeeld door te vragen of het uw wekelijkse boodschappenlijst kan schrijven of een kerstkaart of verjaardagslijstje of door gewoon zijn tekeningen te laten ondertekenen met zijn naam.

 

Tekst gereviseerd door David Boisdevesys, productontwerper bij BIC en ergonoom, en Philippe Kostka, psychomotorisch therapeut.

Newsletter: