Bic & TerraCycle

Bic & TerraCycle zamelt gebruikte schrijfinstrumenten in!

BIC heeft, in een partnerschap met TerraCycle, in 2011 een programma gelanceerd om alle gebruikte schrijfinstrumenten te recycleren. Zowel die het merk BIC® dragen als van andere merken. Het opzet is ze te veranderen in nieuwe handige producten zoals banken, penhouders, enz. Gratis en vrijwillig geeft dit programma elke school die graag wil meedoen, de kans een inzameling in hun vestigingen te lanceren.

Met dit initiatief willen we niet alleen het bewustzijn en de verantwoordelijkheid voor het milieu aanwakkeren. Het is eveneens een menslievend gebaar, waar €0,02 per ingezameld schrijfinstrument gedoneerd wordt aan een liefdadigheidsorganisatie die gekozen is door het inzamelteam. In het geval van een school kan het geld direct gedoneerd worden om educatieve projecten te financieren.

U inzetten, samen met BIC en TerraCycle, is eenvoudig: vrijwilligers van de organisatie die graag willen inzamelen, kunnen zich inschrijven op de website van TerraCycle. Daar kunnen zij marketingmateriaal kunnen downloaden om hun inzamelstations te lanceren en te animeren (posters, prepaid verzendlabels, enz.)

 

Newsletter: