Vanliga problem under handskriftsinlärningen

Att lära sig att skriva är en komplicerad process.

De mest frekventa problemen är bland annat:

Inte hålla skrivverktyget korrekt. Det finns ett rätt sätt att skriva som garanterar enkel skrift av bokstäver och flytande skrift. Många barn har en tendens att hålla pennan med hela handen, vilket inte låter dem rita korrekta former och tvingar dem att använda hela armen i sina rörelser. 

En del barn tenderar att hålla sina skrivverktyg för nära spetsen vilket skymmer vad de skriver. Synfältet är mycket viktigt då du skriver. Barn behöver se spetsen på skrivverktyget och dess kontaktpunkt med papperet för att skriva bra. Det är också viktigt att göra en visuell kontroll under skrift, för att hjälpa barnet att komma ihåg bokstäverna korrekt och bättre kunna korrigera linjen omedelbart vid behov. En dålig vana har andra konsekvenser såsom dålig rygghållning och muskeltrötthet.

 

Svårigheter med positioneringen av kroppen. Innan man ens börjar med positioneringen av skrivverktyget måste man ordna barnets korrekta position i förhållande till det papper de skriver på. Om man till exempel placerar pappret rakt framför barnet kommer barnets armbåge att hamna mot dess överkropp vilket begränsar skrivrörelsen från vänster till höger. Men om man placerar papperet i vinkel blir det en total frihet av rörelse och barnet kommer att kunna göra rörelser såsom flexion-extension av handleden. Viss flexion-extension av fingrarna tillåter dem att så småningom kunna skriva i kursiv stil.

 

Skrivverktyget spelar en nyckelroll i att lära sig skriva

Experter uppger att skrivredskap måste ha en ganska stor diameter för att hjälpa barnets grepp; den mest lämpliga storleken för de små händerna på barn mellan 4 och 8 år gamla är mellan 8 och 11 mm. Skrivverktyget måste vara bekvämt att hålla och tillåta fri rörlighet. Vissa av de befintliga verktygen i dag påtvingar ett enda grepp för en lateral dominans (vänster- eller högerhänt). Dessa verktyg tvingar barnet till ett särskilt grepp vilket får honom eller henne att slösa tid på att försöka placera händer och fingrar på rätt sätt.

 

Texten har granskats av David Boisdevesys, produktdesigner och ergonom på BIC, och Philippe Kotska, psykometriker.

Newsletter: