Konsumera ansvarsfullt!

Konsumera ansvarsfullt med miljömärkningar 

Användning av produkter med något officiellt miljömärke, t.ex. det europeiska miljömärket, bidrar till en ekologiskt ansvarsfull konsumtion. De är erkända av offentliga myndigheter. Europeiska offentliga miljömärkningar bygger på principen om produktens livscykel. Dessa certifieringar levereras av en normativ tredjepartsorganisation.

NF Environment (NF 400)-märkningen tilldelas produkter som har reducerad påverkan på miljön samtidigt som de erbjuder en motsvarande prestanda. Dessa produkter måste följa 40 ekologiska kriterier och kriterier för ändamålsenlighet såsom skrivlängd, begränsning av råvarumängden etc. 

Se de tre BIC® Kids®-produkter som har tilldelats miljömärkningen NF Environment.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter: