Rita

BIC Kids tillhandahåller hjälpmedel som är specifikt utformade för barns säkerhet och komfort. Speciella egenskaper såsom extra tvättbara eller resistenta gör att de också föredras av föräldrar. Upptäck ett sortiment med filtpennor, pennor och kritor som motsvarar behoven i varje steg av barnets utveckling.  

Newsletter: