Legal notice

Välkommen till bickids.com!

Vi hoppas att du kommer att tycka att vår webbplats är användbar, informativ och rolig. Besök oss ofta och informera gärna dina vänner om oss. Allt vi begär av dig är att du följer Villkoren och bestämmelserna nedan. Läs igenom dem noga, eftersom du automatiskt godkänner dem då du använder vår webbplats.

Tack för besöket!

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSREGLER

All åtkomst och användning av webbplatsen se.bicworld.com sker enligt de gällande villkoren och bestämmelserna samt alla tillämpliga lagar. BIC-gruppen (hädanefter ”BIC”) kan då och då revidera villkoren och bestämmelserna genom att uppdatera denna registrering.

Allt innehåll (bilder, text, varumärken, logotyper, utformningar och produktnamn) på den här webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt och får inte distribueras, laddas ner, modifieras, redigeras, återanvändas, återanslås, reproduceras, skickas, utföras, visas eller användas på andra sätt än vad som anges i detta dokument, med hjälp av mekaniska eller elektroniska hjälpmedel, utan att först ha fått ett skriftligt tillstånd från BIC.

BIC kommer att göra sitt bästa för att se till att exakt och uppdaterad information finns på webbplatsen, men ger inga garantier eller representationer när det gäller uppgifternas precision. Alla användare godkänner att åtkomsten och användningen av denna webbplats och dess innehåll sker på egen risk. Varken BIC eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller publicera denna webbplats kommer att hållas ansvarig för eventuella direkta, oavsiktliga, följdaktliga, indirekta eller bestraffande skador som uppstår på grund av åtkomsten, användningen eller oförmågan att använda denna webbplats eller till följd av eventuella fel eller utelämnade delar i innehållet.

BIC ger inga garantier eller representationer för någon annan webbplats som du kan få tillgång till via BICs webbplats. BIC strävar efter att endast ge länkar till webbplatser som delar våra höga standarder, men har ingen kontroll över länkar till BIC:s webbplats från utomstående webbplatser. När du söker åtkomst till en webbplats som inte är BICs, ska du vara medveten om att den är oberoende från BIC. BIC kan inte bevaka eller granska innehållet på alla webbplatser och påtar sig inte något som helst ansvar för innehållet på sådana sidor utanför BICs webbplats. Dessutom godkänner eller accepterar BIC inget ansvar för innehållet eller användningen av en utomstående webbplats som har en länk till se.bicworld.com. Vi har ingen kontroll över den policy om personlig integritet som tillämpas av webbplatser som är länkade till vår webbplats. Det är upp till varje användare att vidta eventuella försiktighetsåtgärder som krävs för att se till att den egna internetanvändningen är fri från stötande material. Du använder länkar till sidor utanför vår webbplats på egen risk.

Genom att söka åtkomst till se.bicworld.com går varje användare också med på att inte anslå eller skicka in stötande, skadligt, olagligt, hotande, ärekränkande, kränkande, obscent, bedrägligt, hatfullt, hetsande, diskriminerande, pornografiskt eller profant material eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som kan anses vara en straffbelagd gärning eller bryter mot lagen på annat sätt. BIC förbehåller sig rätten att vidta sådana åtgärder som det anser lämpliga i de fall där BICs webbplatser används för att sprida sådant material.

Du ska känna till att alla varumärken, logotyper, formgivningar, produktnamn, oavsett om de visas med stort tryck eller med varumärkessymboler, tillhör BIC, dess filialer, dotterbolag och relaterade bolag eller licensgivare eller joint venture-kompanjoner. Det är uttryckligen förbjudet att distribuera, ladda ner, redigera, modifiera, återanvända, reproducera, återanslå, skicka, utföra, visa eller på annat sätt använda dessa varumärken eller annat material, utom på det sätt som är tillåtet, och kan bryta mot lagen om upphovsrätt, lagen om varumärken, lagen om förtal eller ärekränkning, lagen om personlig integritet och publicitet samt kommunikationsbestämmelser och lagar. Dessutom ska du vara medveten om att BIC aktivt och beslutsamt kommer att göra sina anspråk på immateriella rättigheter gällande så långt tillämplig lag tillåter.

Newsletter: