hållbara handlingsplan

Bic erbjuder produkter som är lätta och som räcker länge…

BIC®:s skrivredskap är tillverkade av ett minimum av råmaterial och utformade för att räcka mycket länge, varje gång du behöver dem, så att du kan köpa dessa produkter mer sällan och kasta bort avsevärt mycket mindre material. Kombinationen av minskat råvaruinnehåll, prestanda och minskad miljöpåverkan är en viktig del för att kunna tilldelas NF Environment-miljömärkningen (NF 4001): Ett komplett sortiment av BIC®-produkter har denna certifiering, vilket kännetecknar produkter av hög kvalitet med en minimal påverkan på miljön

Sedan 2008 integrerar BIC® även återvunnet material i : BIC Ecolutions

produkterna. Sortimentet omfattar särskilt tre Bic® Kids®-produkter med åtminstone 50 % återvunnet material2.

…Liksom deras förpackningar!

Och eftersom allt räknas när det gäller att skydda miljön är BIC®-förpackningar miljöutformade genom att vara så lätta som möjligt. Många BIC®-produkter säljs vid försäljningsstället utan förpackning, och det gör att du inte tar med värdelösa förpackningar hem.

Upptäck hur Bic agerar varje dag för att hjälpa till att skapa en mer hållbar värld

Den här videon ger dig en konkret överblick av hur BIC har integrerat sin egen strategi för hållbar utveckling i alla sina aktiviteter.

 

 


BIC® kontrollerar all sin verksamhet för att garantera att dess produkter är säkra och att miljön påverkas minimalt vid tillverkningen

De flesta BIC®-produkterna tillverkas i Bics fabriker för att säkerställa kvalitet, spårbarhet och säkerhet för alla sina produkter. Den egna tillverkningen gör att BIC har allt till hands, särskilt i fråga om säkerhet när det gäller produkter avsedda för barn..

Majoriteten av Bic®:s fabriker får ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar som garanterar ett fullständigt genomförande av kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem

BIC har också en transportpolicy för att minimera effekterna vid frakt, särskilt med fabriker nära sina marknader.


Bic är även socialt engagerade

BIC prioriterar att säkerställa goda arbetsförhållanden för alla sina anställda. Koncernens europeiska fabriker är belägna i OECD-länderna, de flesta av dem är fria från människorättsrisker..

Att vara socialt ansvariga handlar för BIC också om att främja filantropiska åtgärder internt med det globalt tillägnade programmet BIC Citizens, som syftar till att öka medvetenheten bland de anställda om saker utanför BIC:s verksamhet. 

Under 2010 och 2012 gick BIC samman med Planète Urgence för att hjälpa haitiska familjer genom projektet «En framtid, en skola». Tack vare de medel som bland BIC:s anställda samlade in har tre klassrum byggts och utrustats; de är till gagn för 450 barn i 15 skolor (SD-rapporten 2012 s. 58). Åtgärder har också vidtagits för att utveckla den lokala handeln.

Det är inte allt! BIC ger produktdonationer och ekonomiskt stöd till välgörenhetsorganisationer som är verksamma i områden som ligger nära kärnverksamheten, till exempel till utbildning.

 

1 Beräknat på den totala vikten av produkten.

 

Newsletter: