Att lära sig skriva börjar innan skolan

Från två och ett halvt års ålder

påbörjar ett barn redan de första stadierna av utveckling av handskrift. Ofta tenderar yngre barn att skriva på större ytor genom att rita välvda linjer från vänster till höger och skapa cirkulära rörelser med hjälp av hela sin arm, till skillnad från sina händer och handleder, då den allmänna motoriken i händerna är mer utvecklade än finmotoriken i denna ålder..

 

Mellan tre och fyra, 

kommer barnet att börja rita former som cirklar och kvadrater. Denna färdighet utvecklas vidare i förskolan där de kommer att börja rita raka linjer, kurvor, cirklar och prickar med sitt finger... och tar de första stegen mot att lära sig skriva. Deras lärare kommer också att hjälpa dem att anta en korrekt hållning: det bästa sättet att sitta på en stol vänd mot bordet och med kroppen i rätt vinkel, med armar och ben placerade på rätt sätt i en bekväm ställning. .

Vid tre och ett halvt års ålder utvecklar de flexion-extension, förmågan att skapa vågor med hjälp av sina handleder. Samtidigt som deras flexion-extension utvecklas blir lärandet i förskolan mer skrivbordsbaserad och barnen uppmuntras att engagera sig i aktiviteter som främjar användningen av sina händer, handleder och fingrar, som att skapa målningar, medan deras arbetsböcker blir mindre. I åldrarna fyra till fem lär barnet sig att skriva versaler. Läraren kommer att visa hur man kan utveckla motoriska rörelser med armen, näven och handen så att klassen kan börja göra mindre och mer exakta former, både bokstäver och siffror.

 

Från fem års ålder,

Från fem års ålder kommer barnen att fortsätta till vanliga bokstäver och börja forma bokstäver och ord, början till deras handstil. Vid sju års ålder kommer barnen att fortsätta fulländningen av skrivandet gällande både stil och precision.

Skrivverktyget är en viktig del av denna inlärningsprocess. Ett barn som börjar med en blyertspenna kommer snart att experimentera med en kulspetspenna och samtidigt utforska alla de extra möjligheter som skrivverktyg erbjuder.

 

Texten har granskats av David Boisdevesys, produktdesigner och ergonom på BIC, och Philippe Kotska, psykometriker.

Newsletter: