Zrównoważony program działań firmy BIC

Firma BIC® oferuje produkty mało uciążliwe dla środowiska i trwałe…

Artykuły piśmiennicze marki BIC® są produkowane z wykorzystaniem minimum surowców i z myślą o bardzo długiej eksploatacji — zawsze, gdy są potrzebne. Dzięki temu klienci rzadziej je kupują i wyrzucają mniejsze ilości zużytych materiałów. To połączenie ograniczonej zawartości surowców, wysokiej wydajności i zminimalizowanego wpływu na środowisko zostało wyróżnione certyfikatem ekologicznym NF Environment (NF 400): które przyznano całemu asortymentowi firmy BIC® w uznaniu charakteryzującej go wysokiej jakości i minimalnego wpływu na środowisko

Od 2008 roku firma BIC® wykorzystuje w swoich produktach : BIC Ecolutions surowce wtórne. Tu szczególnie wyróżniają się 3 produkty z serii Bic® Kids®, w przypadku których zawartość surowców wtórnych wynosi co najmniej 50%2.

… Podobnie jak opakowania!

W ochronie środowiska ważny jest każdy szczegół. Dlatego opakowania produktów firmy BIC® są zaprojektowane w sposób ekologiczny — tak, by były jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Wiele produktów firmy BIC® sprzedawanych jest zupełnie bez opakowania, więc klient nie przynosi do domu bezużytecznych pudełek.

 

Firma Bic® zwraca uwagę na wszystkie aspekty swojej działalności, dbając o bezpieczeństwo produktów i minimalizując wpływ ich wytwarzania na środowisko

Produkty firmy BIC® wytwarzane są przede wszystkim w jej własnych fabrykach, co gwarantuje najwyższą jakość, możliwość identyfikacji poszczególnych elementów oraz bezpieczeństwo. Wewnętrzna produkcja pozwala firmie BIC zachować pełną kontrolę. Dotyczy to zwłaszcza bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci.

Większość fabryk firmy Bic® szczyci się certyfikatami zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, które poświadczają stosowanie rozbudowanych systemów zarządzania jakością i wpływem na środowisko.

W firmie BIC obowiązują także specjalne zasady dotyczące transportu, które pozwalają zminimalizować oddziaływanie podczas realizacji dostaw, szczególnie w przypadku fabryk położonych w pobliżu zaopatrywanych rynków.

Bic firmą zaangażowaną społecznie

Zapewnianie godziwych warunków zatrudnienia wszystkim pracownikom ma dla firmy BIC charakter priorytetowy. Europejskie fabryki należące do Grupy znajdują się w krajach należących do OECD i w większości z nich ryzyko łamania praw człowieka praktycznie nie istnieje.

Odpowiedzialność społeczna firmy BIC wyraża się także w jej wewnętrznych działaniach promujących dobroczynność w ramach realizowanego na skalę globalną programu „BIC — obywatele”, którego celem jest poszerzanie wiedzy pracowników w kwestiach niedotyczących działalności firmy BIC.

W 2010 i 2012 roku firma BIC wspólnie z organizacją Planète Urgence wspomagała haitańskie rodziny w ramach projektu „Szkoła — przyszłość”. Dzięki funduszom zebranym wśród pracowników firmy BIC wybudowano i wyposażono 3 sale szkolne. Korzysta z nich 450 dzieci z 15 szkół. Prowadzone były również działania wspierające rozwój lokalnego handlu.

To nie wszystko! Firma BIC przekazuje produkty oraz świadczy pomoc finansową organizacjom charytatywnym działającym w obszarach zbliżonych do jej podstawowej działalności — na przykład w edukacji.

 

1 Obliczenia  uwzględniające całkowitą wagę produktu.

Newsletter: