Bądź odpowiedzialnym konsumentem !

Bądź odpowiedzialnym konsumentem — wybieraj ekologiczne produkty

Korzystanie z produktów oficjalnie oznaczonych jako ekologiczne, na przykład europejskim certyfikatem Eco-label, stanowi ważny element postawy odpowiedzialnego konsumenta. Takie oznaczenia są uznawane przez władze publiczne. Europejskie publiczne oznaczenia produktów ekologicznych są przyznawane w oparciu o zasadę cyklu życia produktu przez niezależną organizację normatywną.

Oznaczenie NF Environment (NF 400) jest nadawane produktom, które charakteryzują się zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko — bez szkody dla wydajności. Muszą one spełniać 40 kryteriów z zakresu ekologii i użyteczności, obejmujących między innymi czas pisania i ograniczenie zawartości surowców.

Zobacz 3 produkty z serii BIC® Kids® wyróżnione certyfikatem ekologicznym NF Environment:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter: