Częste problemy z pisaniem

Nauka pisania jest procesem złożonym.

Do najczęściej spotykanych problemów można zaliczyć:

Nieprawidłowe trzymanie przyrządu do pisania. Istnieje prawidłowy sposób pisania, który ułatwia kreślenie liter i płynne pisanie. Wiele dzieci ma tendencję do przytrzymywania ołówka całą dłonią, co uniemożliwia im poprawne tworzenie kształtów i angażuje całą rękę. Niektóre ujmują ołówek zbyt blisko końcówki, zasłaniając sobie pole działania. Tymczasem w procesie pisania pole widzenia ma duże znaczenie. Aby dobrze pisać, dziecko musi widzieć końcówkę przyrządu do pisania i miejsce jej styku z kartką. Kontrola wzrokowa podczas pisania ma zasadnicze znaczenie, pomaga bowiem dziecku prawidłowo zapamiętać litery i w razie potrzeby natychmiast poprawić linię. Złe nawyki w tym zakresie mają także inne konsekwencje, takie jak wady postawy i zmęczenie mięśni.

Trudność prawidłowego ułożenia ciała. Przed rozpoczęciem pozycjonowania przyrządu do pisania trzeba ustawić dziecko w prawidłowej pozycji względem papieru na którym będzie pisać. Na przykład jeżeli umieści się papier dokładnie przed dzieckiem, jego łokieć będzie miał skłonność do stykania się z tułowiem, przez co utrudniony będzie ruch piszącej z lewa na prawo dłoni. Umieszczenie papieru pod kątem daje całkowitą swobodę ruchów i umożliwia dziecku wykonywanie takich ruchów jak zginanie i prostowanie nadgarstka. Możliwość zginania i prostowania w pewnym zakresie palców pozwoli dziecku nauczyć się później pisać kursywą.

 

Kluczową rolę przy nauce pisania pełni przyrząd do pisania.

Fachowcy uważają, że aby uzyskać dopasowanie do chwytu dziecka, przyrząd do pisania musi mieć dość dużą średnicę — najkorzystniejsza do małych dłoni dzieci w wieku od 4 do 8 lat jest średnica od 8 do 11 mm. Przyrząd do pisania musi się dać wygodnie trzymać i powinien zapewniać swobodę ruchu. Niektóre z istniejących obecnie przyrządów wymuszają określony chwyt, typowy dla danej dominacji lateralnej (lewo- lub praworęczności). Przyrządy te wymuszają określony chwyt, przez co dziecko o innej lateralizacji marnuje czas, próbując prawidłowo ułożyć dłoń i palce.

 

Nadzór nad treścią sprawują David Boisdevesys, projektant produktów BIC i ergonomista, oraz Philippe Kostka, psychomotoryk.

Newsletter: