POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych jest Societe BIC, z siedzibą przy 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex – Francja.

1. Oświadczenie o prywatności

Grupa BIC (tj. Société BIC oraz jej spółki stowarzyszone i zależne, zwane dalej "BIC" albo określane jako "my") dokłada wszelkich starań, by chronić Twoją prywatność podczas wizyt na naszej stronie www.bickids.com, (“Strona”). Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") ma za zadanie poinformować Cię, jakiego rodzaju dane na Twój temat gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą Stronę, jak je wykorzystujemy, czy je komuś przekazujemy oraz jaki masz wpływ na to, jak korzystamy z Twoich danych. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były wykorzystywane w sposób przedstawiony w niniejszej Polityce Prywatności, nie korzystaj z naszej Strony.

Podczas Twojej wizyty na naszej Stronie nie zbieramy automatycznie żadnych Twoich danych osobowych z wyjątkiem informacji związanych z Twoim korzystaniem z naszej Strony (zob. artykuł 4 Polityki Prywatności). Wszelkie inne dane osobowe, które gromadzimy, uzyskujemy od Ciebie do konkretnych celów, na przykład, jeśli podałeś swoje nazwisko i adres na potrzeby subskrypcji i dostawy produktów zamówionych na naszej Stronie.

W niektórych przypadkach, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zrealizować danej usługi za pośrednictwem Strony. Zaznaczymy, kiedy podanie danych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Jeśli pozyskujemy od Ciebie dane osobowe, możesz mieć prawo do (i) dostępu do swoich danych, (ii) zwrócenia się do nas z prośbą o ich skorygowanie, uzupełnienie, zabezpieczenie, usunięcie, oraz (iii) zwrócenia się do nas z prośbą o przesłanie Ci kopii Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Twoją prośbę rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym może się okazać, że do jej przetworzenia musimy zweryfikować Twoją tożsamość.

Wszelkie takie prośby należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych: data-protection@bicworld.com.

2. Wykorzystanie danych osobowych uzyskiwanych od Ciebie

Możemy gromadzić dane osobowe, które uzyskujemy od Ciebie bezpośrednio, gdy na przykład składasz zamówienie za pośrednictwem Strony, gdy zapisujesz się na nasz newsletter, gdy kontaktujesz się z nami poprzez formularz "Kontakt" na naszej Stronie albo w inny sposób komunikujesz się z nami. Takie dane osobowe mogą obejmować: tytuł, imię, nazwisko, e-mail, adres, telefon i wszelkie inne informacje, jakie zdecydujesz się nam dostarczyć.

  • Informacje, które nam dostarczasz zapisując się na newsletter, będą wykorzystywane przez BIC lub agencję pracującą w imieniu BIC do informowania Cię o naszych nowościach na Stronie i ofertach. W każdym mailu, jaki dostaniesz, będzie możliwość wypisania się z newslettera.
  • Informacje, które nam dostarczasz za pośrednictwem strony "Kontakt", będą wykorzystywane przez BIC lub agencję pracującą w imieniu BIC do odpowiadania na Twoje komentarze, pytania lub prośby o informacje. Poza odpowiadaniem na otrzymywane od Ciebie maile nie mamy zamiaru kontaktować się z Tobą, chyba że zwrócisz się do nas z prośbą o konkretną informację. Choć zatrzymujemy Twoje dane kontaktowe w naszej bazie danych, będziemy z nich korzystać tylko po to, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Opisane wyżej dane osobowe, jak również wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz (na przykład do działań promocyjnych (gry), ankiet) będą przetwarzane wyłącznie do tego celu, do którego zostały zebrane (twój udział) lub który został Ci przedstawiony w momencie uzyskiwania od Ciebie danych osobowych.

Możemy też wykorzystywać Twoje dane do innych celów, które zostały Ci przedstawione i na które wyraziłeś zgodę albo do takich innych celów, na jakie pozwala albo jakich wymaga obowiązujące prawo.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoja dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko, jeśli mamy do tego podstawę prawną. W zależności od celu, do jakiego przetwarzamy Twoje dane (co jest wyjaśnione w artykule 2 powyżej), podstawa prawna może być następująca:

  • Wykonanie umowy: na przykład, jeśli musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, by zrealizować zamówienie, które złożyłeś na naszej Stronie, albo subskrypcję, na którą się zapisałeś.
  • Twoja zgoda: na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na podanie nam lub osobom trzecim swoich danych osobowych do celów marketingowych.
  • Dla naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu naszych osób trzecich: na przykład, jeśli BIC musi przetworzyć Twoje dane osobowe na potrzeby zapobiegania oszustwom.
  • Zgodność z prawem: na przykład, jeśli BIC podlega jakiemuś prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi i, by się z niego wywiązać, musi przetworzyć Twoje dane osobowe.

4. Okres przechowywania zgromadzonych danych osobowych

Dokładamy starań, by dane osobowe, które nam podajesz, były przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne zważywszy na cel, do jakiego zostały zebrane.

Jeśli uzyskaliśmy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę i nie mamy innej podstawy prawnej, by je nadal przetwarzać, możesz w każdej chwili wycofać lub zmienić swoją zgodę na wykorzystanie lub ujawniania przez nas Twoich danych osobowych z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Odwołanie zgody jest skuteczne na przyszłość i nie wpływa na legalność przetwarzania, do którego doszło na podstawie pierwotnej zgody.

5. Odnośniki prowadzące do albo z innych stron internetowych

Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron. BIC nie kontroluje praktyk związanych z prywatnością na tych stronach i nie ponosi za nie ani z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z polityką prywatności na każdej odwiedzanej stronie.

6. Ujawnianie osobom trzecim

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym firmom.

Czasem przekazujemy Twoje dane osobowe zaufanym osobom trzecim, które pomagają nam prowadzić naszą Stronę i naszą działalność (jak na przykład instytuty badań statystycznych, agencje reklamowe albo internetowe platformy handlowe). Takie osoby trzecie zachowują informacje, których potrzebują do wykonania swoich działań, i my nie upoważniamy tych osób do wykorzystywania ani ujawniania danych osobowych do ich własnych celów marketingowych czy innych. Od naszych dostawców usług wymagamy wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności, nie mniejszego niż ten, jaki gwarantujemy w niniejszej Polityce Prywatności. 

Jeśli dojdzie do transakcji, w której sprzedawać będziemy całość lub część naszej działalności lub aktywów albo będziemy łączyć się z innym podmiotem, może się zdarzyć, że będziemy wykorzystywać albo ujawniać dane osobowe innym stronom zaangażowanym w taką transakcję, na przykład potencjalnym sprzedającym lub nabywcom i naszym konsultantom.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli mamy taki obowiązek prawny albo by wyegzekwować stosowanie się do naszych warunków ogólnych i innych umów; albo by chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo BIC, naszych klientów i innych osób.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Nasze obowiązujące polityki i procedury mają za zadanie chronić Twoje dane osobowe przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, zmianami lub ujawnieniem. Ponadto wdrożyliśmy technologiczne środki bezpieczeństwa takie jak programy zabezpieczające, hasła i programy typu firewall, by chronić komputer przed dostępem nieautoryzowanych osób. Nie gwarantujemy niniejszym szczelności systemu w przypadku niecodziennych warunków albo jego odporności na ataki w przyszłości.

8. Przekazywanie i przechowywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe gromadzone na naszej Stronie są przechowywane w bezpiecznych miejscach i na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Jeśli chcesz otrzymać informacje i zadać pytania na temat polityki prywatności i praktyk dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

9. Prywatność dzieci w sieci

Nie gromadzimy i nie przechowujemy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia lub dzieci w rozumieniu lokalnych regulacji prawnych ani nie kierujemy do nich ofert.

Gdybyśmy chcieli jednak działać w taki sposób, najpierw uzyskamy zgodę opiekuna prawnego przed zebraniem danych osobowych dziecka, jeśli tak nakazują obowiązujące przepisy prawa (wiek, do którego wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, różni się w zależności od kraju).

10. Kontakt z nami w sprawie niniejszej Polityki Prywatności i Twoich danych osobowych

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, gromadzenia i prawidłowości Twoich danych, wykorzystywania i ujawniania informacji, jak również prośby o skorygowanie, poprawienie albo usunięcie danych osobowych należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych: data-protection@bicworld.com.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega modyfikacjom, jeśli uznamy to za stosowne. Zaleca się regularne sprawdzanie tej Strony i monitorowanie zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą opublikowane jak tylko wejdą w życie.

Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych osobowych, jednakże zalecamy wcześniejszy kontakt bezpośrednio z nami, co być może pozwoli nam skuteczniej rozwiązać problem.

Newsletter: