BIC® i TerraCycle

Firmy BIC i TerraCycle zbierają zużyte artykuły piśmiennicze !

Firmy BIC i TerraCycle uruchomiły w 2011 roku program recyklingu wszystkich zużytych artykułów piśmienniczych — nie tylko marki BIC® — z których następnie wytwarzane są ławki, pojemniki na ołówki itp. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. Chętne szkoły, stowarzyszenia i firmy mogą gromadzić zużyte materiały u siebie.

Celem tej inicjatywy jest nie tylko budowanie świadomości i odpowiedzialności w odniesieniu do środowiska. Ważny jest także jej aspekt filantropijny: organizacja charytatywna wskazana przez zbierający zespół otrzymuje 0,02 euro za każdy zebrany artykuł piśmienniczy; w przypadku szkół pieniądze mogą trafić od razu do budżetu konkretnego projektu edukacyjnego.

Aby wziąć udział w programie firm BIC i TerraCycle, wystarczy zarejestrować się w witrynie internetowej firmy TerraCycle. Umożliwi to pobranie materiałów marketingowych (plakatów, opłaconych etykiet wysyłkowych itp.), które pomogą uruchomić program w organizacji i uatrakcyjnić punkty zbiórki.

Newsletter: