Oikeudellinen huomautus

Tervetuloa bickids.com-verkkosivustolle!

Toivomme, että pidät verkkosivustoamme hyödyllisenä, informatiivisena ja hauskana. Käythän verkkosivustollamme usein ja kerrot meistä ystävillesi.
Vastineeksi pyydämme ainoastaan, että noudatat seuraavia käyttöehtoja. Pyydämme lukemaan ne huolellisesti, sillä verkkosivustoa käyttäessä hyväksyt ne automaattisesti.

Kiitos käynnistä!

YLEISET KÄYTTÖEHDOT

bickids.com-verkkosivuston käyttö on tässä määritettyjen käyttöehtojen ja kaikkien soveltuvien lakien alaista. BIC Group (”BIC”) saattaa päivittää näitä käyttöehtoja aika ajoin päivittämällä tätä ilmoitusta.

Tämän verkkosivuston koko sisältö (kuvat, teksti, tavaramerkit, logot, mallit, tuotenimet) on tekijänoikeuksien alaista, eikä sitä saa jakaa, ladata, muuttaa, muokata, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen, jäljentää, lähettää, esittää, asettaa näytteille tai muutoin käyttää millään mekaanisilla tai sähköisillä tavoilla ilman BIC:n nimenomaista kirjallista lupaa, paitsi siten kuin tässä yhteydessä on määritetty.

BIC pyrkii kohtuudella käytettävissään olevin keinoin pitämään tämän verkkosivuston tiedot oikeellisina ja ajantasaisina, mutta BIC ei anna mitään takuita niiden oikeellisuudesta. Kaikki käyttäjät hyväksyvät, että kaikki tämän verkkosivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuu heidän omalla vastuullaan. BIC tai mikään muu osapuoli, joka liittyy tämän verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole vastuussa mistään suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai rangaistusluonteisista vahingoista, jotka aiheutuvat tälle verkkosivustolle pääsystä, sen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, tai mistään sen sisällön virheistä tai puutteista.

BIC ei anna mitään takuita mistään mahdollisesti käyttämästäsi BIC:n ulkopuolisesta verkkosivustosta. BIC pyrkii parhaansa mukaan “linkittämään” ainoastaan sellaisiin verkkosivustoihin, jotka jakavat korkeat standardimme. BIC ei kuitenkaan voi vaikuttaa kolmansien osapuolten linkkeihin, jotka viittaavat BIC-verkkosivustoille. Kun käytät muuta kuin BIC:n verkkosivustoa, muista, että se on BIC:stä riippumaton. BIC ei voi valvoa tai käydä läpi kaikkien verkkosivustojen sisältöä, eikä hyväksy mitään vastuuta, joka aiheutuu tällaisten verkkosivustomme ulkopuolisten sivujen sisällöstä. BIC ei myöskään hyväksy minkäänlaista vastuuta sellaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston sisällöstä tai käytöstä, josta on linkitetty bickids.com-verkkosivustoon, eikä suosittele tällaisen verkkosivuston sisältöä tai käyttöä. Emme voi vaikuttaa sellaisten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin, joista on linkitetty tähän verkkosivustoon Kehotamme tutustumaan BIC:n tietosuojalausuntoon sekä kaikkien tähän verkkosivustoon linkittäneiden verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin. On kunkin käyttäjän vastuulla ryhtyä tarpeellisiin varokeinoihin sen varmistamiseksi, että Internetin käyttöön ei liittyisi loukkaavaa materiaalia. Käyttäjä käyttää verkkosivuston ulkopuolisia sivuja omalla vastuullaan.

Käyttämällä bickids.com-verkkosivustoa kukin käyttäjä suostuu myös olemaan julkaisematta tai lähettämättä mitään loukkaavaa, vahingollista, laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, kunniaa loukkaavaa, vihamielistä, vihaa lietsovaa, syrjivää, pornografista tai rienaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, jotka saattavat olla sellaista toimintaa tai rohkaista sellaiseen toimintaan, joka voitaisiin katsoa rikokseksi, antaisi aiheen siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen, tai muutoin rikkoisi lakia. BIC pidättää oikeuden ryhtyä sopivaksi katsomiinsa toimenpiteisiin tapauksissa, joissa BIC-verkkosivustoja käytetään tällaisen materiaalin levittämiseen.

Huomaa, että kaikki tavaramerkit, logot, mallit ja tuotenimet, olivatpa ne kirjoitettu isoin kirjaimin tai ei, tai yhdessä tavaramerkkisymbolin kanssa, ovat BIC:n, sen osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden ja siihen liittyvien yritysten tai sen lisenssinantajien tai yhteisyrityskumppaneiden tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien ja kaiken muun materiaalin jakelu, lataaminen, muokkaaminen, muuttaminen, uudelleenkäyttö, jäljentäminen, uudelleenjulkaisu, lähettäminen, esittäminen, näytteille asettaminen tai muu käyttö, paitsi siten kuin tässä sallitulla tavalla, on nimenomaisesti kiellettyä ja saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia, tavaramerkkilakia, kunnianloukkausta koskevaa lakia, tietosuoja- ja julkisuuslakia sekä viestintäsäännöksiä ja -asetuksia. Huomaa lisäksi, että BIC valvoo aktiivisesti ja tehokkaasti immateriaalioikeuksiaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

Newsletter: