Käsin kirjoittamisen yleisiä ongelmia

Kirjoittamaan oppiminen on monimutkainen prosessi.

Yleisimpiä havaittuja ongelmia:

 

Kirjoitusvälinettä pidetään kädessä väärin. Oikea kirjoitustapa mahdollistaa helpon piirtämisen ja sujuvan kirjoittamisen. Moni lapsi pitää kynästä kiinni koko kädellään. Tämä vaikeuttaa haluttujen muotojen piirtämistä ja pakottaa lapsen liikuttamaan koko käsivarttaan. Osa lapsista pitää kirjoitusvälineestä kiinni liian läheltä sen kärkeä. Tällöin lapsi ei näe kirjoittamaansa. Näkökenttä on hyvin tärkeässä roolissa kirjoitettaessa. Hyvä kirjoitustulos edellyttää, että lapsi näkee kirjoitusvälineensä kärjen ja sen osumisen paperiin. Kirjoittaessa on lisäksi tärkeää pitää silmällä työn tulosta. Tällöin lapsi oppii muistamaan kirjaimet ja kykenee korjaamaan kirjoitustaan tarpeen vaatiessa helpommin. Tämä paha tapa saattaa aiheuttaa myös muita ei-toivottuja seurauksia, kuten huonon ryhdin ja lihasten väsymistä.

 

Kehon asennon ongelmat. Ennen kuin kirjoitusvälinettä sovitetaan lapsen käteen lapsi tulee asettaa oikeaan asentoon kirjoituspaperiin nähden. Jos paperi asetetaan esimerkiksi kohtisuoraan lapsen eteen, lapsen kyynärpää asettuu hänen kylkeään vasten, mikä hankaloittaa vasemmalta oikealle tapahtuvaa kirjoittamista.  Jos paperi on hieman vinossa suhteessa lapseen, tämä voi liikuttaa kättään vapaasti ja voi esimerkiksi taivuttaa rannettaan eteen ja taakse. Myös sormien koukistaminen ja suoristaminen on tällöin mahdollista, minkä myötä myös kaunokirjoitus onnistuu.

 

Kirjoitusväline on avainasemassa kirjoittamaan opeteltaessa.

Asiantuntijoiden mukaan lapsille tarkoitettujen kirjoitusvälineiden tulisi olla melko paksuvartisia. 4‒8-vuotiaille lapsille sopivin kynänvarren paksuus on 8‒11 mm. Välineen tulisi lisäksi olla miellyttävän tuntuinen ja helposti liikutettava. Osaan markkinoilla olevista välineistä voi tarttua vain yhdellä tavalla ja ne on tarkoitettu vain joko vasen- tai oikeakätisille. Näiden välineiden kanssa lapselta tuhlaantuu runsaasti aikaa oikean otteen etsimiseen.

 

Tekstin ovat tarkistaneet BIC:in tuotesuunnittelija ja ergonomisti David Boisdevesys sekä psykomotoristi Philippe Kotska.

Newsletter: