Miksi kirjoittaminen on tärkeää

Käsin kirjoittaminen kehittää lukuisia lapsen muita ominaisuuksia, kuten huomiointi- ja keskittymiskykyä, muistia, organisointikykyä ja järjestelmällisyyttä.  Kirjoitustaito on osin jopa muun oppimisen edellytys, sillä ilman sitä varten opittuja pyskomotorisia taitoja lapsen on huomattavasti vaikeampaa sisäistää muita oppiaineita ja -materiaaleja.

Kirjoittaminen kehittää lasten kognitiivisia kykyjä

Lapsuusvuosien aikana aivoissa muodostuu miljardeja synaptisia yhteyksiä. Käsin kirjoittaminen, kuten leikkiminen tai esineiden käsittely, stimuloi aivotoimintaa ja kehittää näitä yhteyksiä.

Kunnolla kirjoittamaan oppiminen on myös keskeinen osa lapsen psykomotorista kehitystä

Kirjoittaminen kehittää lihaskoordinaatiota ja näppäryyttä etenkin käsivarsissa, käsissä ja sormissa sekä näiden välillä. Kirjoittamisen avulla lapsi oppii tekemään pieniä ja tarkkoja liikkeitä, joissa kaikkia kolmea tarvitaan samanaikaisesti. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kirjoitustaidolla on myös yhteys kykyyn avata laatikko tai sitoa kengännauhat.Oikein opittuna kirjoittamisesta tulee automaattinen prosessi. Tämän myötä lapset voivat keskittyä töihinsä murhehtimatta sitä, osaavatko he muodostaa kirjaimet oikein.

Auttaa tunnistamista ja muistamista

Kouluissa ja aikuisilla tehdyt testit todistavat, että käsin kirjoittamalla opittujen sanojen oikeinkirjoitus opitaan usein paremmin kuin tietokoneen avulla kirjoitettujen.  Kaunokirjoitus auttaa oppilasta muistamaan merkit ja painamaan niiden muodot mieleen paremmin.  Kirjoittamisen yhteydessä kirjattavaan tietoon kohdistetaan enemmän huomiota, jolloin aivot myös arvioivat ja organisoivat sitä paremmin. Tämä painaa ideoita ja käsitteitä mieleen paremmin, minkä seurauksena ne myös muistetaan helpommin.

Käsin kirjoittaminen ja lukeminen: Kaksi erillistä taitoa

Molemmat taidot ovat kuitenkin kiinteästi yhteydessä toisiinsa, sillä kumpikin on seurausta samasta prosessista, jossa aivot purkavat ja pakkaavat tietoa. Jos lapsi ei opi kirjoittamaan kunnolla, myös lukutaito saattaa jäädä puutteelliseksi. Tällöin lapsella saattaa olla vaikeuksia ymmärtää tekstiä kokonaisuutena, sanojen ja lauseiden asiayhteyksiä ja tekstissä olevien sanojen oikeinkirjoitusta. Tämän lisäksi kirjoittamisvaikeudet saattavat aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa lapsen kykyyn tehdä muistiinpanoja. Nämä ongelmat saattavat puolestaan aiheuttaa keskittymisvaikeuksia.

Huonoista tavoista on vaikea päästä eroon, joten on tärkeä oppia kirjoittamaan hyvin heti alusta alkaen. Hyvät kirjoitusvälineet voivat olla hyvä motivaatiolähde, jonka avulla lapsi saadaan innostumaan kirjoittamisesta. Lasta voi kannustaa harjoittelemaan käsin kirjoittamista esimerkiksi pyytämällä tätä kirjoittamaan viikottainen ostoslista tai toivomuslista joulu- tai syntymäpäivälahjoista. Aluksi voi pyytää lasta vain kirjaamaan nimensä tämän tekemiin piirroksiin.

 

Tekstin ovat tarkistaneet BIC:in tuotesuunnittelija ja ergonomisti David Boisdevesys sekä psykomotoristi Philippe Kotska.

Newsletter: