BIC:n kestävän toiminnan suunnitelmasta

Bic tarjoaa tuotteita, jotka ovat kevyitä ja kestäviä…

BIC®:n kirjoitusvälineet on valmistettu mahdollisimman vähäisin raaka-ainein, ja ne on suunniteltu toimimaan erittäin pitkän aikaa, aina kun niitä tarvitset; näin voit ostaa tuotteita harvemmin ja heittää käytettyä materiaalia pois vähemmän. Raaka-aineiden vähäisempi käyttö, suorituskyky ja pienempi ympäristövaikutus yhdessä ovat tärkeimpänä edellytyksenä sille, että tuote saa NF Environment -ympäristömerkin (NF 400): Koko BIC®-tuotevalikoimalla on tämä merkki; siitä tunnistaa laadukkaat tuotteet, joilla on mahdollisimman vähäinen ympäristövaikutus.

Vuodesta 2008 lähtien BIC® on myös käyttänyt kierrätysmateriaalia  BIC Ecolutions -tuotteissaan. Tähän tuoteryhmään kuuluu erityisesti 3 Bic® Kids® -tuotetta, joissa vähintään 50 % on kierrätysmateriaalia².


…sekä niiden pakkaukset!

Ja koska kaikella on merkitystä ympäristön puolesta toimimisessa, BIC®:n pakkaukset on suunniteltu ympäristö huomioon ottaen mahdollisimman kevyiksi. Monia BIC® -tuotteita myydään myyntipisteissä ilman pakkausta, eikä ostajan näin ollen tarvitse viedä kotiinsa turhaa pakkausmateriaalia.

 

 

BIC® SÄÄTELEE KAIKKIA TOIMINTOJAAN TUOTTEIDENSA TURVALLISUUDEN JA TUOTANTONSA MAHDOLLISIMMAN VÄHÄISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEN VARMISTAMISEKSI
 

Useimmat BIC®-tuotteet valmistetaan Bic:n tehtaissa kaikkien tuotteiden laadun, jäljitettävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Oma valmistus mahdollistaa sen, että BIC:llä on kaikki hallinnassaan, erityisesti koskien turvallisuutta, kun kyseessä ovat lapsille tarkoitetut tuotteet.

Suurin osa Bic®:n tehtaista saa ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit, jotka takaavat, että käytössä ovat täydelliset laadun- ja ympäristönvalvontajärjestelmät.

BIC:llä on myös kuljetukseen liittyvät käytännöt, jotta kuljetusten vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä; erityisesti se, että tehtaat ovat lähellä markkinoitaan.

Bic on myös sosiaalisesti sitoutunut
 

BIC:n tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on taata hyvät työolot kaikille työntekijöille. Yhtymän Euroopan tehtaat sijaitsevat OECD-maissa, eikä useimmissa niistä ole ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä.

Sosiaalisesti vastuullisena oleminen merkitsee BIC:lle myös hyväntekeväisyystoimien kannattamista sisäisesti maailmanlaajuisella "BIC-kansalaiset"-ohjelmalla, jonka tarkoituksena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta BIC:n ulkoisista toimista.

Vuosina 2010 ja 2012 BIC yhdisti voimansa Planète Urgencen kanssa haitilaisten perheiden auttamiseksi projektilla «Koulu, tulevaisuus». BIC:n työntekijöiltä kerättyjen varojen ansiosta on rakennettu ja varustettu kolme luokkahuonetta; ne palvelevat 450 lasta 15 koulusta (raportti SD 2012 s. 58). Myös toimiin paikallisen liike-elämän kehittämiseksi on ryhdytty.

Eikä tässä vielä kaikki! BIC antaa tuotelahjoja ja rahallista tukea hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka toimivat lähellä sen ydintoimintoja, kuten koulutukseen.

 

1 Laskettu Ecolutions-väritystuotteiden kokonaispainosta

Newsletter: