Kirjoittaminen aloitetaan ennen kouluikää

Käsin kirjoittamisen

oppiminen alkaa jo kahden ja puolen vuoden iässä. Tässä vaiheessa lapset piirtävät paperille lähinnä kaarevia viivoja vasemmalta oikealle ja luovat pyöreitä kuvioita. Hyvin nuoret lapset kirjoittavat lähinnä suurille pinnoille ja käyttävät tähän koko käsivarttaan pelkkien käsien ja ranteiden sijaan. Syy tähän on motoriikan kehittyminen: käsivarsien liikuttaminen edellyttää yleistason motoriikkaa, joka on hyvin nuorilla lapsilla pidemmälle kehittynyttä kuin vaativampi motoriikka.
 

Kolmen ja neljän

ikävuoden välillä lapsi alkaa piirtää muotoja, kuten ympyröitä ja neliöitä. Tämä taito kehittyy edelleen lastentarhassa, jossa lapsi alkaa piirtää suoria viivoja, kaaria, ympyröitä ja sormenpäällä pisteitä. Nämä ovat kirjoittamaan oppimisen ensi askelia. Tässä vaiheessa opettaja opettaa lapset lisäksi ottamaan oikean asennon: istumaan tuolilla tukevasti, kasvot pöytää kohti, vartalo oikeassa asennossa ja kädet ja jalat oikeassa ja mukavassa asennossa.

Kolmen ja puolen vuoden iässä lapset oppivat taivuttamaan rannettaan eteen ja taakse ja tekemään sillä aaltoilevaa liikettä. Ranteen taivutuskyvyn kehittyessä lasten päiväkotiopetus siirtyy tapahtumaan pöydän ääressä. Samalla lapsia ohjataan käsillä, sormilla ja ranteilla suoritettaviin leikkeihin ja aktiviteetteihin, kuten maalaamiseen. Lisäksi lasten harjoituskirjojen koko pienenee. Neljän ja viiden ikävuoden välillä lapset oppivat kirjoittamaan isoja kirjaimia. Opettaja opastaa lapsia kehittämään käden,nyrkin ja käsivarren motoriikkaa. Tämän myötä luokka oppii vähitellen piirtämään entistä pienempiä ja tarkempia muotoja, kuten kirjaimia ja numeroita.


 

Täytettyään viisi

vuotta lapset oppivat vähitellen yhdistämään kirjaimia, ts. kaunokirjoitusta, ja heidän oma kirjoitustyylinsä alkaa kehittyä. Seitsemän vuoden iässä lasten kirjoitustaito kehittyy edelleen; etenkin sen tyyli ja tarkkuus paranevat.

Kirjoitusväline näyttelee keskeistä roolia tässä oppimisprosessissa. Lapsi aloittaa usein lyijykynällä, mutta löytää pian myös kuulakärkikynän. Samalla hän oppii sen, miten paljon uusia mahdollisuuksia erilaiset kirjoitusvälineen tarjoavat.

 

 

Tekstin ovat tarkistaneet BIC:in tuotesuunnittelija ja ergonomisti David Boisdevesys sekä psykomotoristi Philippe Kotska.

Newsletter: