Gizlilik Politikası

Veri kontrolörü kayıtlı adresi  Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza No:31 B Blok Kat:2 D:4-5, Kadıköy İstanbul olan BIC Türkiye’dir.

1. Gizlilik Beyanı

BIC Grubu (Société BIC ve bağlı şirketleri ve iştirakleri anlamına gelir ve burada "BIC" veya "Biz" veya "biz" olarak anılacaktır), www.bickids.com web sitemizi ziyaret ettiğinizde gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik politikasının amacı (“Gizlilik Politikası”), Siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili topladığımız veri türleri, bu verileri nasıl kullandığımız, bu verileri dışarıya verip vermediğimiz ve verilerinizi kullanmamız ile ilgili sahip olduğunuz tercihlere dair sizi bilgilendirmektir. Kişisel verilerinizin bu Politikada açıklanan şekilde kullanılmasını istemiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.

Siteyi kullanımınızla ilgili bilgiler hariç olmak üzere, (bu Gizlilik Politikasının 4. Bölümüne bakınız), Siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili hiçbir kişisel bilgi otomatik olarak toplanmaz. Topladığımız diğer kişisel veriler, mesela adınızı ve adresinizi girdiğinizde, aboneliğinizi yönetebilmemiz için belirli bir amaç doğrultusunda sizin tarafınızdan verilmiştir.

Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi vermezseniz, size Site aracılığıyla sunulan bir hizmeti sağlayamayabiliriz. Size bir hizmet verebilmemiz için verilerin nerede verilmesi gerektiğini belirteceğiz.

Kişisel verilerinizi toplamamız durumunda, (i) kişisel verilerinize erişim (ii) kişisel verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini, kilitlenmesini ve silinmesini isteme (iii) kişisel verilerinizin bir kopyasını yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilen bir formatta size göndermemizi isteme hakkına sahip olabilirsiniz. Bu tür talepleri yürürlükteki yasalara uygun olarak değerlendirmekte olup, bu tür talepleri işlemek için kimliğinizin doğrulanmasını istemek durumunda olabiliriz.

Bu tür taleplerinizi Veri Koruma Sorumlumuza şu adresten iletebilirsiniz: data-protection@bicworld.com.

2. Sizden topladığımız kişisel verilerin kullanımı

Sitemizde bir bültene abone olduğunuzda, Sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden bizimle iletişime geçtiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde, bize doğrudan verdiğiniz kişisel verileri toplayabiliriz. Bu kişisel veriler şunları içerebilir: ünvan, isim, soyisim, e-posta, posta adresi, telefon numarası ve vermeyi tercih ettiğiniz diğer bilgiler.

  • Bültene abone olmak için bize verdiğiniz bilgiler BIC ve/veya BIC adına çalışan bir ajans tarafından Site haberleri ve tekliflerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için kullanılacaktır. Aldığınız her e-postada abonelikten çıkma seçeneği bulunacaktır.

  • Bize “Bize Ulaşın” sayfası aracılığıyla verdiğiniz bilgiler BIC ve/veya BIC adına çalışan bir ajans tarafından yorumlarınıza, sorularınıza veya bilgi taleplerine yanıt vermek amacıyla kullanılacaktır. Sizin tarafınızdan gönderilen bir e-postayı yanıtlamak dışında, belirli bir bilgi istemediğiniz sürece sizinle iletişim kurmak niyetinde değiliz. İletişim bilgilerinizi veritabanımızda tutacağız ancak bu bilgileri taleplerinize cevap vermek amacıyla kullanacağız.

Yukarıda açıklanan kişisel verilerin yanı sıra bize sağladığınız diğer kişisel veriler (örneğin, promosyon amaçlı (oyunlar), anket amaçlı sağlanan veriler), yalnızca görünürde toplandığı amaçla (katılımınız) ve/veya kişisel verilerinizin toplanması üzerine size bildirildiği gibi işlenecektir.

Kişisel verilerinizi, size belirtilen ve onayladığınız veya yürürlükteki yasaların izin verdiği veya gerektirdiği başka amaçlar için de kullanabiliriz.

3. Kişisel verilerinizi işlerken hukuki dayanağımız nedir?

Kişisel verilerinizi yalnızca yasal bir dayanağa sahip olduğumuz durumlarda işleyeceğiz. Kişisel verilerinizi işlediğimiz amaçlara bağlı olarak (yukarıdaki 2. bölümde açıklandığı gibi), yasal dayanağımız aşağıdakilerden biri olacaktır:

  • Bir sözleşme yapılması: örneğin, kişisel verilerinizi, Sitemiz aracılığıyla verdiğiniz bir siparişi veya aboneliğinizi yerine getirmek üzere işlememiz gerektiğinde.

  • Onayınız: örneğin, kişisel verilerinizi bize veya üçüncü şahıslara pazarlama amacıyla vermeniz konusunda bize onay verdiyseniz.

  • Bizim veya üçüncü tarafların meşru ticari çıkarları için: örneğin, BIC'in sahteciliği önlemek amacıyla kişisel verilerinizi işlemesi gerektiği durumlarda.

  • Hukuka uygunluk: örneğin, BIC'in yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe tabi olduğu ve buna uymak için kişisel verilerinizi kullanması gerektiğinde.

4. Topladığımız verilerin saklanma süresi

Sağladığınız kişisel bilgilerin, toplandığı amaca uygun olarak gerekli olduğu sürece saklanmasını sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

Kişisel verilerinizi sizin izniniz doğrultusunda topladığımız ve işlemeye devam etmek için başka bir yasal dayanağa sahip olmadığımız durumlarda, kişisel verilerinizin yasal kısıtlamalara tabi olarak kullanılmasına veya ifşa edilmesine ilişkin onayınızı herhangi bir zamanda geri çekebilir veya değiştirebilirsiniz. Onayınızın iptali gelecek için geçerli olacak ve ilk onayınıza dayalı olarak yapılan işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

5. Diğer web sitelerine verilen veya oralardan alınan linkler

Site diğer web sitelerine bağlantılar verebilir. BIC'in bu sitelerin gizlilik uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü olmayıp, bu konuda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Ziyaret ettiğiniz her sitenin gizlilik politikalarını gözden geçirmeniz önerilir.

6. Üçüncü Taraflara Verilen Bilgiler

Kişisel verilerinizi başka şirketlere satmıyoruz.

Kişisel verilerinizi Siteyi işletmemizde ve işimizi yapmamızda (istetiştik araştırma enstitüleri, reklam ajansları ya da çevrimiçi ticaret platformları gibi) bize yardımcı olan güvenilir, çalıştığımız diğer şirketlere verebiliriz. Bu diğer firmaların belirlenen görevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri muhafaza etmekte olup, ilgili bu tarafların kişisel verilerinizi kendi pazarlama veya diğer amaçları için kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermemekteyiz. Servis sağlayıcılarımızdan, bu politikada açıklanan garantilerden daha az olmamak kaydıyla, yüksek düzeyde bir güvenlik ve gizlilik talep ediyoruz.

İşimizin ya da varlıklarımızın tümünü ya da bir kısmını satmak ya da başka bir işletme ile birleşmek gibi bir durum söz konusu olursa, kişisel verileri kullanabilir ya da bu durumla ilgili diğer taraflara, örneğin potansiyel satıcı ya da alıcıya ve profesyonel danışmanlarımıza ifşa edebiliriz.

Kişisel verilerinizi, yasal bir zorunluluğa uymak ya da kullanım şartlarımızı ve diğer anlaşmaları uygulamak için ya da BIC'in, müşterilerimizin veya diğer kişilerin haklarını ve mallarını korumak ya da güvenliklerini sağlamak için de ifşa edebiliriz.

7. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi kaybolma, yetkisiz erişim, değişiklikler veya ifşa edilmeye karşı korumak için politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır. Buna ilave olarak, bilgisayarlara izinsiz erişimini engellemeye yönelik olarak güvenlik yazılımı, parolalar ve güvenlik duvarları da dahil olmak üzere teknolojik önlemler almış bulunmaktayız. Sistemin olağandışı bir durum altında ya da gelecekteki saldırılara karşı direnci konusunda hiçbir iddiada bulunulmamıştır.

8. Kişisel Verilerinizin Başka Yere Aktarılması ve Saklanması

Sitemizde toplanan kişisel verileriniz güvenli yerlerde ve Avrupa Birliği’nde bulunan sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili gizlilik politikaları ve uygulamaları hakkında bizimle iletişime geçerek bilgi alabilir ve soru yöneltebilirsiniz.

9. Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklarla ilgili veya ilgili ülkenin yasalarında belirlenen kişisel verileri hiçbir şekilde toplamıyor ya da saklamıyor ya da bunlara pazarlama yapmıyoruz.

Aksi yönde karar vermemiz durumunda, ilgili yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği hallerde (velinin rızasının gerekli olduğu yaş ülkeden ülkeye değişmektedir) çocukların kişisel bilgilerini toplamadan önce velisinden onay alıyoruz.

10. Bu Gizlilik Politikası ya da Kişisel Verileriniz Konusunda Bizimle Temasa Geçebilirsiniz

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin toplanması veya doğruluğu, bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesi veya kişisel verilerinizin düzeltilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi taleplerinize ilişkin sorularınızı Veri Koruma Sorumlumuza şu adresten iletebilirsiniz: data-protection@bicworld.com.

Bu Gizlilik Politikası tarafımızdan değiştirilebilir. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler için periyodik olarak bu Siteyi kontrol etmelisiniz. Tüm değişiklikler yürürlüğe girer girmez yayınlanacaktır.

Ülkenizdeki veri koruma merciine şikayette bulunma hakkınız bulunabilir ancak herhangi bir sorunu doğrudan ve daha verimli bir şekilde çözebilmemiz için önce bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Newsletter: