El yazısı okuldan önce başlar

İki buçuk yaşından itibaren bir çocuk,

el yazısı gelişiminin ilk aşamalarını yaşamaya başlar. Bu yaşlarda genel motor becerileri, ince motor becerilerinden daha fazla gelişmiş olduğundan, çocuklar elleri ve bileklerini değil de tüm kollarını kullanarak geniş alanlarda yazma eğilimindedirler.Genellikle soldan sağa kavisli çizgiler çizerek veya sayfada dairesel hareketler yaratarak bu sürece başlarlar.

Bu süreçte öğretmenleri

yüz, masaya dönük olarak ve vücut dik açı yapar şekilde, kollar ve bacaklar rahat bir konumda bir sandalye üzerinde oturmanın en iyi yolunu göstererek doğru vücut pozisyonunu uygulamalarına yardımcı olacaklardır.

Üç buçuk yaşında, bileklerini kullanarak dalga yaratma kabiliyetini yani fleksiyon-ekstansiyon hareketini geliştirirler. Çocukların fleksiyon-ekstansiyon hareketleri geliştikçe, okul öncesi öğrenimleri masa başına kayar ve çalışma kitapları küçülürken ellerini, bileklerini ve parmaklarını kullanmalarının desteklendiği, resim gibi aktivitelere katılmaları yönünde teşvikler artar. Dört ile beş yaş arasında ise çocuklar büyük harflerle yazmayı öğrenirler. Öğretmenleri kol, yumruk ve ellerindeki motor hareketlerini nasıl geliştireceklerini gösterdikçe çocuklar daha küçük ve düzgün şekillerle hem harf hem de rakam yapmaya başlarlar.


 

Beş yaşından itibaren,

çocuklar harfleri ve kelimeleri birleştirmeye başlayacakları bitişik el yazısını geliştirirler. Yedi yaşından itibaren ise çocuklar yazılarını, hem biçim hem de doğruluk açısından mükemmelleştirmeye devam ederler.

 

Yazım gereci, bu öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bir kurşun kalemle başlayan bu süreç çocuğun, sundukları diğer olasılıkları keşfettikçe tükenmez kalem gibi farklı yazım gereçlerini kullanması ile devam edecektir.

 

Bu metin BIC ürün tasarımcısı ve ergonomi uzmanı David Boisdevesys ve psikometrisyen Philippe Kotska tarafından incelenmiştir.

 

Newsletter: