El yazısı neden önemlidir

Yazı yazma; dikkat, konsantrasyon, bellek, örgütlenme ve metodoloji dahil çeşitli insan yeteneklerinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. El yazısı, öğrenmenin ilk adımıdır; bu nedenle yazı yazma ile şekillenen  önemli psikomotor gelişmeler olmadan çocuklar ders konularını özümsemekte zorluk çekecektir.

Hepsinden önce, el yazısı çocuğun kavramsal yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur

Çocuklukta, beyin ve yazım arasında milyonlarca sinaptik bağlantı oluşur ve tıpkı oyun oynamak veya nesneleri kullanmak gibi yazı yazma da beyin faaliyetlerini ve bu bağlantıların gelişimini uyarır.

El yazısının öğrenilmesi çocukların psikomotor gelişimi için önemli bir aşamadır

El yazısı kasların eş güdümlü hareket etmesine yardım eder. Özellikle  küçük veya karışık hareketler yapmak amacıyla kolların, ellerin veya parmakların koordinasyonu sağlayan ince motor kontrolü bu beceriyi ilerletir. Bazı uzmanlar, yazma becerisini  bir kutu açma veya ayakkabı bağcığını bağlama becerisiyle bile ilintilendirmişlerdir.
El yazısı tam olarak öğrenilip otomatik bir hal aldığında; çocuklar, harfleri nasıl yazacaklarını düşünmeden işlerine odaklanabilirler.

Tanıma ve hatırlamaya yardımcı

Okullarda veya yetişkinler arasında yapılan testlerde, el yazı yazarken öğrenilen kelimelerin çoğunlukla bilgisayarda yazarken öğrenilen kelimelerden daha iyi hecelendiği görülmektedir. Bitişik el yazısı öğrencinin karakterleri daha iyi hatırlamasına ve sonrasında gözünde daha iyi canlandırmasına yardımcı olur. Yazı yazma, alınan verilerin daha iyi değerlendirilmesini ve düzenlenmesini sağlayıp bilgiye gösterilen dikkati arttırdığından fikir ve kavramların daha iyi pekiştirilip daha kolay hatırlanmalarını sağlar.

El yazısı ve okuma :birbirine bağlı iki beceri

Beyindeki bilginin kodlanması ve kodun çözülmesini içeren zihinsel işlemin sonuçları oldukları için bu iki beceri birbirinden ayrılamaz.Yazmayı düzgün bir şekilde öğrenememek metnin bir bütün olarak algılanmasını, kelime veya deyimlerin içeriklerinin anlaşılmasını zorlaştırarak, çocuğun okuma yeteneği üzerinde de etkili olabilir. Ayrıca, yazı yazma ile ilgili problemler veya otomatik kontrolün olmayışı çocuğun geri kalmasına neden olarak  not alma becerilerini etkileyebilir ve böylece konsantrasyon problemlerine yol açabilir.

Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek zordur, bu nedenle  başlangıçtan itibaren düzgün yazmayı öğrenmek önemlidir. İyi yazım gereçleri, çocukların iyi yazı yazmasına yardımcı olduklarından büyük bir motivasyon kaynağıdır. Çocuklardan haftalık alışveriş listesini, yaş günü dilek listelerini yazmalarını veya  resimleri adlarıyla imzalamalarını isteyerek doğru el yazısı becerilerini geliştirmelerini teşvik edebilirsiniz.

 

Bu metin BIC ürün tasarımcısı ve ergonomi uzmanı David Boisdevesys ve psikometrisyen Philippe Kotska tarafından incelenmiştir.

 

Newsletter: