Ölçülü tüketim !

Çevre dostu etİKETLİ ÜRÜNLERLE ölçülü tüketİn

Avrupa'daki Eco-label gibi resmi çevre dostu etiketleri bulunan ürünlerin tüketimi, çevreye duyarlı tüketime katkıda bulunmaktadır. Bunlar kamu otoriteleri tarafından tanınmaktadırlar. Çevre dostu resmi etiketler ürün yaşam döngüsü prensibine dayanmaktadırlar. Bu belgeler sadece yetkili üçüncü bir organizasyon tarafından verilirler.

The NF Environment (NF 400) etiketi rakipleriyle eşdeğer performans sergilerken çevreye en az zarar veren ürünlere verilmektedir. Bu ürünler yazma uzunluğu, ham madde miktarındaki kısıtlama gibi 40 ekolojik ve uygunluk kriterlerlerini karşılamalıdırlar. 

NF Environment eco-label ödüllü 3 BIC® Kids® ürününe bakın:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter: