ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η BIC ΒΙΟΛΕΞ, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Αγίου Αθανασίου 58, Άνοιξη, Αττικής 145 69

1. Δήλωση Απορρήτου

Ο όμιλος BIC (ήτοι, η Société BIC και οι συγγενείς εταιρείες και οι θυγατρικές της, εφεξής καλούμενες «BIC» ή «εμείς» ή «μας») αναλαμβάνει τη δέσμευση να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μαςwww.bickids.com (η «Ιστοσελίδα»). Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») είναι να σας ενημερώσει για τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, εάν τα αποκαλύπτουμε σε οποιονδήποτε καθώς και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την από μέρους μας χρήση αυτών των δεδομένων. Εάν προτιμάτε να μην γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας

Με εξαίρεση τις πληροφορίες για τη χρήση της Ιστοσελίδας (βλ. ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου), δεν συλλέγουμε αυτόματα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε παρέχονται από εσάς για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας προκειμένου να διαχειριζόμαστε τη συνδρομή σας και να σας παραδίδουμε τα προϊόντα που παραγγέλνετε μέσω της Ιστοσελίδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν δεν μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε κάποια υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας. Θα σας ενημερώνουμε πότε πρέπει να παράσχετε στοιχεία προκειμένου να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε κάποια υπηρεσία.

Εάν συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, μπορεί να έχετε το δικαίωμα (i) πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, (ii) να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση, τη δέσμευση (κλείδωμα) ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, και (iii) να μας ζητήσετε να σας στείλουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε κοινά χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Θα εξετάσουμε αυτά τα αιτήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και μπορεί επίσης να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα εν λόγω αιτήματα.

Κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση: data-protection@bicworld.com.

2. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς

Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε απευθείας σε εμάς, όπως για παράδειγμα κατά την καταχώριση μιας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, την εγγραφή σας σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο, την επικοινωνία σας με την BIC μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» της Ιστοσελίδας μας ή με άλλα μέσα επικοινωνίας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν: τίτλο προσφώνησης, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να μας παράσχετε.

  • Οι πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) χρησιμοποιούνται από την BIC ή/και από εταιρεία που εργάζεται για λογαριασμό της BIC προκειμένου να ενημερώνεστε για τα νέα και τις προσφορές της Ιστοσελίδας μας. Κάθε email που λαμβάνετε θα περιλαμβάνει μια επιλογή κατάργησης εγγραφής (unsubscribe).
  • Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της σελίδας «Επικοινωνία» χρησιμοποιούνται από την BIC ή/και από εταιρεία που εργάζεται για λογαριασμό της BIC, προκειμένου να απαντήσουμε στα σχόλια, στις ερωτήσεις ή στα αιτήματά σας για πληροφορίες. Αν εξαιρέσουμε την αποστολή απάντησης σε δικό σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς παρά μόνο εάν μας ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες. Παρότι διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη βάση δεδομένων μας, τα χρησιμοποιούμε μόνο για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε εμάς , θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον προφανή σκοπό για τον οποίο συλλέχτηκαν (ήτοι τη συμμετοχή σας) ή/και όπως σας γνωστοποιείται κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, οι οποίοι σας γνωστοποιούνται και για τους οποίους συναινείτε, ή για όποιον άλλο σκοπό επιτρέπεται ή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο όταν δικαιούμαστε εκ του νόμου να το πράξουμε. Ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας (όπως αναλύονται στην ενότητα 2 ανωτέρω), η νομική βάση θα είναι μία από τις ακόλουθες:

  • Εκτέλεση σύμβασης: για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διεκπεραιώσουμε μια παραγγελία που έχετε υποβάλει μέσω της Ιστοσελίδας ή για να διαχειριστούμε τη συνδρομή σας.
  • Η συγκατάθεσή σας: για παράδειγμα, αν έχετε συναινέσει να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς ή τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • Για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα ημών ή τρίτων: για παράδειγμα, όταν είναι απαραίτητο η BIC να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα με σκοπό την αποτροπή απάτης.
  • Συμμόρφωση με τον νόμο: για παράδειγμα, όταν η BIC υπόκειται σε νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις και χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτές.

4. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε ή να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά την από μέρους μας χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, με επιφύλαξη τυχόν νομικών περιορισμών. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα ισχύει μελλοντικά και δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην αρχική σας συγκατάθεση.

5. Σύνδεσμοι από ή προς άλλες ιστοσελίδες.

Αυτός η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η BIC δεν ασκεί έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πρακτικές απορρήτου που ισχύουν στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

6. Γνωστοποίηση σε τρίτους

Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε έμπιστους τρίτους , οι οποίοι μας συνδράμουν στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και στην άσκηση των δραστηριοτήτων μας (όπως σε ιδρύματα στατιστικών μελετών, διαφημιστικές εταιρείες ή πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου). Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, όμως δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ της εταιρείας τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ζητούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, τουλάχιστον αντίστοιχο με τις εγγυήσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. 

Σε περίπτωση συναλλαγής για την πώληση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών μας στοιχείων σε άλλη εταιρεία, ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή, όπως για παράδειγμα στον υποψήφιο αγοραστή ή πωλητή και στους επαγγελματικούς μας συμβούλους.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση ή προκειμένου να επιβάλλουμε τους όρους χρήσης μας  και άλλες συμφωνίες, ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της BIC, των πελατών μας ή άλλων φυσικών προσώπων.

7. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Διαθέτουμε πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έναντι κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή γνωστοποίησης. Επιπλέον, εφαρμόζουμε τεχνολογικές δικλείδες ασφαλείας όπως λογισμικό ασφαλείας, κωδικούς πρόσβασης και τείχη προστασίας που έχουν στόχο να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή. Δεν προβάλλεται κανένας ισχυρισμός ότι το σύστημα είναι αδιαπέραστο υπό ασυνήθιστες περιστάσεις ή όσον αφορά την αντοχή του σε μελλοντικές επιθέσεις.

8. Μεταφορά και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στον Ιστότοπό μας αποθηκεύονται σε ασφαλείς τοποθεσίες και σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να απευθύνετε ερωτήματα για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας.

9. Ηλεκτρονικό απόρρητο ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή τυχόν άλλης νόμιμης ηλικίας που προβλέπουν οι τοπικές νομικές απαιτήσεις, ούτε και προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες σε ανηλίκους.

Σε περίπτωση που αποφασίσουμε διαφορετικά, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου προτού συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς (η ηλικία, για την οποία απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης από νόμιμο εκπρόσωπο διαφέρει από χώρα σε χώρα).

10. Επικοινωνία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τη συλλογή ή την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των πληροφοριών, ή για αιτήματα διόρθωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στο: data-protection@bicworld.com.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Οφείλετε να ελέγχετε κατά διαστήματα τον παρόντα Ιστότοπο για τυχόν αλλαγές την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Όλες οι αλλαγές θα αναρτηθούν αμέσως μόλις τεθούν σε ισχύ.

Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων, ωστόσο σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προτού το πράξετε προκειμένου να μπορέσουμε να επιλύσουμε τυχόν ζητήματα απευθείας με εσάς με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Newsletter: