Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο bickids.com !

Ελπίζουμε πως θα βρείτε τον ιστότοπό μας χρήσιμο, ενημερωτικό και διασκεδαστικό. Παρακαλούμε να τον επισκέπτεστε συχνά και να μιλήσετε στους φίλους σας για μας.

Το μόνο που ζητάμε ως αντάλλαγμα είναι η συμμόρφωσή σας με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ακολουθούν. Παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω προσεκτικά, επειδή κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε αυτομάτως με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας!

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου bickids.com υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στο παρόν καθώς και σε κάθε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Όμιλος BIC (εφεξής καλούμενος «BIC») μπορεί να αναθεωρεί κατά διαστήματα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση.

Το συνολικό περιεχόμενο (εικόνες, κείμενο, εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια, ονομασίες προϊόντων) του παρόντος ιστοτόπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται η διανομή, η λήψη, η τροποποίηση, η επεξεργασία, η επαναχρησιμοποίηση, η ανάρτησή του σε άλλο δικτυακό τόπο, η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η διαφήμιση, η δημοσίευση ή η με άλλο τρόπο χρήση του, πέραν των χρήσεων που προβλέπονται από το παρόν, με οποιοδήποτε μηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της BIC.

Η BIC θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο, ωστόσο, η BIC δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια του περιεχομένου του. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Τόσο η BIC όσο και οιοδήποτε άλλο μέρος που έχει συμμετάσχει στη δημιουργία, τη διαμόρφωση ή την εμφάνιση του παρόντος ιστοτόπου δεν θα υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση, θετική, αποθετική, έμμεση ή κυρωτική ζημία η οποία προκύπτει από την από μέρους σας πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ή από τυχόν λάθη ή παραλείψεις του περιεχομένου αυτού.

Η BIC δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τυχόν ιστοτόπους που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της BIC τους οποίους ενδεχομένως επισκεφθείτε. Η BIC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει συνδέσμους μετάβασης (link) μόνο προς ιστοτόπους που εφαρμόζουν εξίσου υψηλά με την εταιρεία μας πρότυπα. Ωστόσο, η BIC δεν ασκεί έλεγχο στους συνδέσμους που εμφανίζονται στους ιστοτόπους της BIC από τρίτα μέρη. Κατά την πρόσβασή σας σε έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στην BIC, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για τόπο ανεξάρτητο από την BIC. Η BIC δεν δύναται να εποπτεύει ή να εξετάζει το περιεχόμενο όλων των ιστοτόπων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα η οποία προκύπτει από το περιεχόμενο τέτοιων σελίδων που δεν αποτελούν μέρος των δικών της ιστοτόπων. Επιπλέον, η BIC δεν αναλαμβάνει ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση ενός ιστοτόπου τρίτου μέρους ο οποίος περιέχει σύνδεσμο που οδηγεί στο δικτυακό τόπο bickids.com. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στις πρακτικές απορρήτου των ιστοτόπων οι οποίοι περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο. Θα πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση περί προστασίας απορρήτου της BIC καθώς και τη πολιτική προστασίας απορρήτου του εκάστοτε ιστοτόπου ο οποίος περιέχει σύνδεσμο ή συνδέσμους που οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο. Η λήψη μέτρων προφύλαξης που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του Internet χωρίς την παρουσία προσβλητικού υλικού έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών. Η μετάβασή σας μέσω συνδέσμου σε τυχόν σελίδες εκτός του παρόντος ιστοτόπου γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Μεταβαίνοντας στο δικτυακό τόπο bickids.com, ο κάθε χρήστης επίσης συμφωνεί να μην δημοσιεύει ή μεταδίδει προσβλητικό, επιβλαβές, παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, καταχρηστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό ή άσεμνο υλικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικό αδίκημα, να εγείρουν αστική ευθύνη ή να παραβιάσουν με άλλον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία. Η BIC επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί στις δέουσες κατ’ αυτήν ενέργειες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιστότοποι της BIC χρησιμοποιούνται για τη διάδοση τέτοιου είδους υλικού.

Επισημαίνεται ότι όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σχέδια, οι ονομασίες των προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά ή συνοδεία των συμβολών εμπορικού σήματος, αποτελούν εμπορικά σήματα της BIC, των συνδεδεμένων, θυγατρικών και άλλων συσχετιζόμενων εταιρειών αυτής ή των δικαιοπαρόχων ή των εταίρων κοινοπραξίας αυτής. Απαγορεύεται ρητά η διανομή, η λήψη, η επεξεργασία, η τροποποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η αναπαραγωγή, η ανάρτηση σε άλλον δικτυακό τόπο, η μετάδοση, η διαφήμιση, η δημοσίευση ή άλλες χρήσεις των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή άλλων υλικών, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το παρόν, και η διάπραξη οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, του Νόμου περί εμπορικών σημάτων, του Νόμου περί συκοφαντικής δυσφήμισης, του Νόμου περί απορρήτου και δημοσιοποίησης, των κανονισμών και νομοθεσιών περί επικοινωνιών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η BIC ασκεί με ενεργό και δραστικό τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο δυνατό βαθμό που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Newsletter: