Επιμέλεια - Φιλοξενία

Επιμέλεια

SOCIETE BIC
Μετοχικό κεφάλαιο: 183 108 384,24 ευρώ
552 008 443 RCS Nanterre

Κεντρικά Γραφεία:
14, rue Jeanne d’Asnières
92611 Clichy cedex, Γαλλία
Τηλ.: 33(0)1 45 19 52 00
Φαξ: 33(0)1 45 19 52 99
bic.contact@bicworld.com
ΑΦΜ: FR 19 552 008 443
 

Φιλοξενία:

Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοξενείται στο Microsoft Azure Cloud. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο φιλοξενίας της Microsoft Azure στην Ολλανδία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

Newsletter: