РЕДАКТОР – ХОСТИНГ

Редакція – розміщення сайту 

Редакція

SOCIETE BIC

Акціонерний капітал: 183 108 384,24 євро

552 008 443 RCS Nanterre (м. Нантерр)

Головний офіс :

14, rue Jeanne d’Asnières

92611 Clichy cedex, France

Тел.: 33(0)1 45 19 52 00

Факс: 33(0)1 45 19 52 99

bic.contact@bicworld.com

ПДВ: FR 19 552 008 443

 

Розміщення сайту:

Цей сайт розміщено на хмарній платформі Microsoft Azure Cloud. Географічно вона розташована в хостинг-центрі Microsoft Azurе в Нідерландах. Докладніша інформація на веб-сайті http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

Newsletter: