Termeni si conditii
Declaratia privind protectia datelor


1. Generalităţi

SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL denumită în continuare BIC, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de BIC și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată. Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date. Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din site-urile web BIC. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal Numele entității responsabile: SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL Adresa entității responsabile: Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, jud Ilfov, Romania BIC utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către BIC consimțământul său. BIC stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri: Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, BIC colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării. BIC stochează aceste informații timp de maximum 2 ani în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii. De asemenea, BIC utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale. În plus, BIC șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) BIC are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.


2. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul participării la o tombolă pe care o oferim din când în când pe site-ul nostru web. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării tombolei. Nu vom transmite datele dumneavoastră nici unei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru distribuirea premiilor sau pentru desfășurarea tombolei. Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea desfășurării tombolei. Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.


3. Securitate

BIC va stoca datele dumneavoastră în condiţii de siguranţă şi, prin urmare, va lua toate măsurile de precauţie pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, abuzurilor sau modificărilor. Partenerii contractuali ai BIC care au acces la datele dumneavoastră, în scopul de a oferi servicii din partea BIC sunt obligaţi prin contract să păstreze aceste informaţii în mod confidenţial şi nu pot utiliza aceste date în alte scopuri. În unele cazuri, va fi necesar să transferăm întrebările dumneavoastră la companiile afiliate BIC. De asemenea, în aceste cazuri, datele dvs. vor fi tratate confidenţial.


4. Date personale referitoare la copii


BIC nu doreşte să colecteze date privind copiii sub vârsta de 14 ani. În cazul în care este necesar, BIC va atrage atenţia copiilor într-un loc adecvat pentru faptul că acestea nu vor trimite nici o informaţie referitoare la persoană către BIC. În cazul în care părinţii sau tutorele legal descoperă că un copil sub supravegherea lor, au pus datele referitoare la persoana la dispoziţia BIC, vom solicita ca acestia să ne contacteze la adresa de mai jos, în cazul în care aceste date trebuie eliminate. Ne vom ocupa de ştergerea acestor date, fără întârziere.


5. Consimțământ / revocarea consimțământului

Gestionarea relației cu consumatorii/comunitățile online Poate v-aţi acordat consimțământul ca BIC să prelucreze datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat BIC, în cadrul gestionării relației cu consumatorii / comunitățiile online de către/a BIC în scopuri de publicitate (prin poștă, în browser, în aplicație și astfel cum se precizează mai jos, dacă furnizați un consimțământ suplimentar). Este posibil să vă fi acordat consimțământul ca BIC să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi prestatori de servicii specializate, în scopul următor: Desfasurarea de Campanii promotionale si atribuirea de premii. Vom stoca datele doar atât timp cât consimțământul este valabil sau în perioada impusă de orice obligații legale privind păstrarea datelor. Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin e-mail la adresa promotii@touchcommunications.ro sau prin scrisoare trimisa la adresa Touch Communications, str. Siriului, nr. 22 - 26, sector1, Bucuresti. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.


6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:
• Dreptul de rectificare
• Dreptul de ștergere
• Dreptul de restricționare a prelucrării
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
• Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)
• Dreptul de a se opune


În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al BIC, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. BIC va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care BIC poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

 

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați prin e-mail promotii@touchcommunications.ro. Dacă aveţi orice alte dorinţe în legătură cu datele dvs. personale, vă rugăm să trimiteţi o scrisoare la adresa Touch Communications, str. Siriului, nr. 22 -26, sector1, Bucuresti. Vă rugăm să ne contactaţi, de asemenea, în acest fel, dacă ar dori să ştiti dacă am colectat date despre dvs şi, dacă da, care sunt ele. Vom depune toate eforturile pentru a ne conforma cu dorinta dvs imediat.