PRIVATLIVSPOLITIK

Den dataansvarlige er Societe BIC med hjemsted på 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex – Frankrig.

1. Privatlivserklæring

BIC Group (dvs. Société BIC og dets associerede selskaber og datterselskaber, heri kaldet "BIC" eller "vi" eller "os") ønsker at beskytte dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, www.bickids.com, ("hjemmesiden"). Formålet med denne privatlivspolitik ("privatlivspolitik") er at informere dig om de typer data, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden, hvordan vi anvender disse data, om vi giver dem til andre, samt om de valg, du har, vedrørende vores brug af dine data. Hvis du foretrækker, at dine personoplysninger ikke anvendes på den måde, der beskrives i denne politik, skal du ikke bruge vores hjemmeside.

Med undtagelse af oplysninger, der vedrører din brug af hjemmesiden (se pkt. 4 i denne Privatlivspolitik), indsamles der ikke automatisk personoplysninger om dig, når du besøger hjemmesiden. Alle andre personoplysninger, som vi indsamler, er oplyst af dig til et bestemt formål, fx hvis du har indtastet navn og adresse, så vi kan administrere dit abonnement og levere produkter, du har bestilt på hjemmesiden.

Hvis du ikke giver personoplysningerne, kan vi i nogle tilfælde ikke yde dig en service, der tilbydes via hjemmesiden. Vi angiver, hvor du skal give oplysninger, for at vi kan yde dige en service.

Hvis vi indsamler personoplysninger fra dig, kan du have ret til at (i) få adgang til dine personoplysninger, (ii) bede om at få rettet, udfyldt, opdateret, låst, slettet dine personoplysninger, og (iii) bede os om at sende dig en kopi af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Vi vil overveje sådanne anmodninger i henhold til gældende lov og kan desuden kræve bekræftelse af din identitet for at behandle sådanne anmodninger.

Enhver sådan anmodning skal sendes til vores databeskyttelsesrådgiver: data-protection@bicworld.com.

2. Brug af personoplysninger, vi indsamler fra dig

Vi kan indsamle personoplysninger, som du giver direkte til os, fx når du afgiver en ordre via hjemmesiden, når du abonnerer på et nyhedsbrev, når du kontakter os via afsnittet "Kontakt os" på hjemmesiden eller på anden måde kommunikerer med os. Disse personoplysninger kan omfatte: titel, navn, efternavn, postadresse, telefonnummer og eventuelle andre oplysninger, du vælger at give.

  • De oplysninger, du giver os for at abonnere på nyhedsbrevet, vil blive anvendt af BIC og/eller et bureau, som arbejder for BIC, til at informere dig om nyheder og tilbud på vores hjemmeside. Hver modtaget e-mail indeholder en mulighed for at afmelde nyhedsbrevet.
  • De oplysninger, du giver os via "Kontakt os", vil blive anvendt af BIC og/eller et bureau, som arbejder for BIC, til at svare på dine kommentarer, spørgsmål eller anmodninger om oplysninger. Bortset fra at besvare en e-mail fra dig er det ikke vores hensigt at kontakte dig, medmindre du anmoder om særlige oplysninger. Selvom vi opbevarer dine kontaktoplysninger i vores database, vil vi kun bruge dem til at besvare dine anmodninger.

Ovennævnte personoplysninger samt eventuelle andre personoplysninger, du giver os (fx i reklameøjemed (spil), spørgeundersøgelser), vil kun blive behandlet til det formål, de blev indsamlet til (din deltagelse) og/eller som meddelt dig ved indsamlingen af dine personoplysninger.

Vi kan også anvende dine personoplysninger til andre formål, der oplyses dig, og som du giver dit samtykke til, eller til sådanne andre formål, som er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lov.

3. Hvad er vores juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et juridisk grundlag derfor. Afhængigt af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger (som forklaret i pkt. 2 herover), vil det juridiske grundlag være et af følgende:

  • Opfyldelse af en kontrakt: Hvis vi fx skal behandle dine personoplysninger for at effektuere en ordre eller et abonnement, du har afgivet via hjemmesiden.
  • Dit samtykke: Hvis du fx har givet os dit samtykke til at give dine personoplysninger til os eller tredjemand i markedsføringsøjemed.
  • I vores eller vores tredjeparts lovlige virksomhedsinteresser: Hvis det fx er nødvendigt for BIC at behandle personoplysninger for at forebygge bedrageri.
  • Overholdelse af loven: Hvis BIC fx er omfattet af en juridisk forpligtelse eller myndighedsforpligtelse og skal bruge dine personoplysninger for at opfylde den.

4. Opbevaringsperiode for de personoplysninger, vi indsamler

Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, du giver, kun opbevares, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil de blev indsamlet.

Hvis vi har indsamlet dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, og vi ikke har andet lovligt grundlag for at fortsætte behandlingen, kan du når som helst tilbagetrække eller ændre dit samtykke til vores brug eller videregivelse af dine personoplysninger med forbehold af juridiske begrænsninger. Tilbagetrækningen af dit samtykke gælder for fremtiden og påvirker ikke lovligheden af den behandling, der skete på grundlag af dit oprindelige samtykke.

5. Links til eller fra andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. BIC har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for disse hjemmesiders privatlivspraksis. Du bør læse privatlivspolitikken på hver hjemmeside, du besøger.

6. Videregivelse til tredjepart

Vi sælger ikke dine personoplysninger til andre virksomheder.

Vi kan videregive dine personoplysninger til pålidelige tredjeparter, som hjælper os med at drive hjemmesiden og vores virksomhed (såsom statistiske institutter, reklamebureauer eller online handelsplatforme). Tredjepartsleverandører gemmer de oplysninger, de har brug for til at udføre deres udpegede funktioner, og vi giver ikke sådanne parter tilladelse til at bruge eller videregive personoplysninger til deres egne marketingsformål eller andre formål. Vi beder vores serviceleverandører om en høj grad af sikkerhed og fortrolighed, der mindst svarer til de garantier, der er beskrevet i denne politik. 

Hvis vi bliver involveret i en transaktion om at sælge alle eller nogen dele af vores virksomhed eller aktiver eller fusionere med en anden virksomhed, kan vi anvende eller videregive personoplysninger til andre parter, som indgår i transaktionen, fx den mulige sælger eller køber og vores professionelle rådgivere.

Vi kan også videregive dine personoplysninger, når dette kræves af os for at opfylde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve vores brugsvilkår og andre aftaler eller for at beskytte BIC's, vores kunders eller andre personers rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

7. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har politikker og procedurer på plads for at beskytte dine personoplysninger mod tab, ubemyndiget adgang, ændring eller videregivelse. Vi har desuden implementeret teknologiske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedssoftware, adgangskoder og firewalls, der skal forebygge ubemyndiget computeradgang. Vi fremsætter ingen påstande med hensyn til systemets uigennemtrængelighed under usædvanlige omstændigheder eller dets robusthed over for fremtidige angreb.

8. Overførsel og opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger, der indsamles på vores hjemmeside, gemmes på sikre steder og på servere, der befinder sig i EU. Du kan indhente oplysninger og stille spørgsmål om de privatlivspolitikker og -praksisser, der vedrører behandlingen af dine personoplysninger, ved at kontakte os.

9. Børns online privatliv

Vi indsamler eller gemmer ikke bevidst personoplysninger fra eller markedsfører til børn under 13 år eller som fastlagt af lokale juridiske krav.

Hvis vi beslutter andet, vil vi indhente samtykke fra en juridisk repræsentant, før vi indsamler børns personoplysninger, når det er påkrævet i henhold til gældende love og forordninger (den alder, hvor samtykke fra en juridisk repræsentant er påkrævet, varierer fra land til land).

10. Kontakt os vedrørende denne privatlivspolitik eller dine personoplysninger

Spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, indsamlingen eller nøjagtigheden af dine personoplysninger, brugen eller videregivelsen af oplysningerne eller anmodninger om at rette, ændre og slette dine personoplysninger kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver: data-protection@bicworld.com.

Denne privatlivspolitik kan ændres efter vores skøn. Du bør jævnligt tjekke hjemmesiden for at se eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik. Alle ændringer slås op, så snart de træder i kraft.

Du kan også være berettiget til at indsende en klage til Datatilsynet, men vi anbefaler, at du kontakter os, før du gør dette, idet vi kan være i stand til at løse eventuelle problemer sammen med dig direkte på en mere effektiv måde.

Newsletter: